TEORETISK GRUNDSYN

SALUTOGENT SYNSÄTT

Att arbeta salutogent handlar om att fokusera på det som orsakar hälsa, istället för det som orsakar sjukdom. Vad är det som fungerar? Vad kan man göra mer av det som fungerar? Ofta vet en förälder vad som inte fungerar, vad som behöver förbättras och det är viktigt att även belysa och förstärka det som fungerar och det som blir bra för barnet, föräldern och familjen som helhet.

SYSTEMTEORI

Inom systemteori ses varje familjemedlem som en del av ett system; familjen. Varje del i systemet har ett ömsesidigt påverkansförhållande till andra delar i systemet och till helheten. Dvs varje person i familjen påverkas och påverkar andra familjemedlemmar och familjen som helhet. Hur en person mår påverkar alltså andra i familjen. Även andra saker påverkar, det större nätverket kring familjen, skolan och samhället.

ANKNYTNINGSTEORI

Anknytningsteori handlar om  nära och känslomässiga relationer samt deras betydelse för individens utveckling. Enligt anknytningsteorin har den tidiga omvårdnaden stor betydelse för hur en person hanterar sina senare livshändelser och nära relationer.

kärlek