OM FREDRIKSDAL

Vi på Höglandets Utredningshem, även kallat FREDRIKSDAL, erbjuder kvalificerad utredning och behandling med familjen ur ett helhetsperspektiv, med barnets behov i centrum. Vi tar emot familjer med barn i åldrarna 0-13 år, samt blivande föräldrar. Vi arbetar utifrån socialtjänstens uppdrag och har ett nära samarbete med handläggare och om möjligt nätverket och andra berörda.

 

Vi har möjlighet att ta emot 24 personer för utredning och behandling och har nio boenderum för familjer, varav tre är handikappanpassade. Vi har även 20 platser för familjer i öppenvård. Vi har hela landet som upptagningsområde och är bemannade för att kunna ta emot akutplaceringar dygnet runt.

Vår målgrupp är familjer med sociala problem och/eller anknytnings- och samspelssvårigheter, samt barn och vuxna med psykologisk och psykiatrisk och/eller neuropsykiatrisk problematik. Hos oss arbetar socionomer, psykologer, läkare/psykiater, sjuksköterska, behandlingspedagoger, behandlingsassistenter och förskollärare. All personal är involverad i utrednings- och behandlingsarbetet genom ett teamarbete där den samlade erfarenheten och kompetensen tas tillvara för att tillförsäkra en god kvalitet. 

Målet med vår verksamhet är att genomföra kvalificerade utredningar och behandlingsarbete med barnets behov i centrum och att både barn och föräldrar efter placeringstiden ska ha en bättre levnadssituation och ökad livskvalitet. 

 

I både utredningsarbetet och behandlingsarbetet är målsättningen att lyfta fram föräldrar och barns inneboende styrkor och genom ett nära arbete med hela familjen vidareutveckla dessa, parallellt med att identifiera svårigheter och särskilda behov och erbjuda strategier för att hantera svårigheterna och stödinsatser för att möta upp särskilda behov. Vi arbetar med ett dubbelt kundperspektiv där ambitionen är att både socialtjänsten och familjen blir nöjda med våra insatser.