METODER & FÖRHÅLLNINGSSÄTT

För varje barn som kommer med sin/sina föräldrar till Fredriksdal skrivs en genomförandeplan. Genomförandeplanen utgår från socialtjänstens  uppdrag samt vad familjen önskar av sin td på Fredriksdal. För att matcha det som kommer fram i genomförandeplanen arbetar vi utifrån olika arbetssätt och metoder.

 

I rutorna kan du läsa om våra olika metoder och förhållningssätt, klicka på rutorna!