VI SOM JOBBAR PÅ FREDRIKSDAL

SOCIONOMER

Det är någon av socionomerna  Amanda, Anna-Karin, Matea, Christina och Mats som har huvudansvaret för dig och din familj och som ni träffar för samtal regelbundet under tiden ni bor på Fredriksdal. För varje barn görs en genomförandeplan som beskriver vad vi ska arbeta med tillsammans. 

BEHANDLINGSPERSONAL

Dygnet runt finns behandlingspersonal på Fredriksdal. Vi har vaken nattpersonal. Behandlingspersonalen har olika utbildningar, t.ex. behandlingspedagog, socialpedagog, förskollärare, arbetsterapeut, behandlingsassistent och undersköterska.

FADDRAR

Varje familj har två faddrar, d.v.s. behandlingspersonal som arbetar särskilt nära dig och din familj. Deras uppgift är bl.a. att  lära känna er och vara ett stöd, samt göra observationer och delta i samtal. Du har samtal med faddrar och ansvarig socionom kontinuerligt för att diskutera och reflektera kring vad som fungerar bra och vad som behöver arbetas vidare med utifrån socialtjänstens uppdrag och vår genomförandeplan.

SJUKSKÖTERSKA

Vår sjuksköterska har inskrivningssamtal med dig om din och barnens hälsa, håller kontakt med BVC, andra sjukvårdsinstanser och hjälper till i kontakten med sjukvården om det skulle dyka upp något akut problem. All medicin lämnas till sjuksköterska och förvaras inlåst i medicinskåp av säkerhetsskäl så att inga inskrivna barn av misstag får i sig medicinen. Medicinen hämtas på sjuksköterskans expedition, personal med medicindelegering hjälper till med att lämna ut medicin.

I KÖKET

All mat på Fredriksdal lagas av personal. På dagtid under vardagarna lagar vår kökspersonal; Mem och Karin maten, men på kvällar och helger gör behandlingspersonal det. Personal som lagar mat har genomgått en livsmedelhygienisk grundkurs.

LÄKARE

Fredriksdals läkare och psykiater Magnus kan hjälpa dig med läkarintyg under vistelsen här och om det ingår i socialtjänstens uppdrag har du samtal med honom. Magnus kan också göra psykiatriska utredningar och bedömningar.  För barn som inte är aktuella för BVC, konsulterar vi en barnläkare som gör läkarundersökningar.

PSYKOLOGER

Psykologerna Christoffer och  Annika  gör barn- och vuxenpsykologiska utredningar samt arbetar med psykoterapeutiska samtal och Barnorienterad Familjeterapi  (BOF).