HUR JOBBAR VI?

Höglandets utredningshem erbjuder utredning utifrån ett helhetsperspektiv med barnets behov i centrum. 

BBiC

Teamet, som består av socionom, psykolog, sjuksköterska, psykiater och behandlingspersonal, arbetar med hela BBiC-triangeln. När man kartlägger en familjs situation enligt BBiC, kartläggs barnets behov i olika behovsområden i relation till olika föräldraförmågor för att belysa styrkor och svårigheter och behov av insats. Om du vill läsa mer om BBiC, se Socialstyrelsen. Nedan följer en kortfattad beskrivning av arbetet på utredningshemmet:

UTREDNING

Höglandets utredningshem erbjuder utredning utifrån ett helhetsperspektiv med barnets behov i centrum. Med det menas att hela familjens situation belyses från olika perspektiv. Socialtjänsten lämnar ett uppdrag till Fredriksdal och det innebär vanligen en social utredning utifrån BBiC (Barns Behov i Centrum) där anknytningsmönster och föräldraförmågor kopplade till barnets behov står i fokus, samt specialistutlåtanden avseende föräldrar och barn. Det kan t.ex. vara psykiatriska eller psykologiska utredningar eller utlåtanden och pedagogiska bedömningar.

BEHANDLING

Behandlingsarbetet läggs upp individuellt efter den vårdplan som socialtjänsten lämnar till Fredriksdal, samt vilka önskemål som den enskilde har. Då utredningshemmets målgrupp är föräldrar med barn, erbjuds inte behandling för ett aktivt missbruk, däremot har vi stor erfarenhet av föräldrar med beroendeproblematik. 

Klicka på rutorna så kan du läsa om hur vi jobbar utifrån barnets olika behovsområden enligt BBiC-triangeln!

Barnets Behov