SYNPUNKTER

Vi på Höglandets Utredningshem arbetar ständigt med att förbättra vår verksamhet. Här kan du framföra klagomål, synpunkter eller förbättringsförslag, genom att klicka på länken: SYNPUNKTER. Om du vill bli kontaktad behöver du även ange kontaktinformation samt samtycka till att uppgifterna databehandlas.

ENKÄTER

Vi vill gärna veta vad du tycker om din och din familjs tid på Fredriksdal!

Länkarna nedan är lösenordsskyddade, du får lösenordet av din utredare eller av Klara.

  • Om du varit på Fredriksdal för utredning, klicka på denna länk: VUXEN UTREDNING
  • Om du varit på Fredriksdal för behandling, klicka på denna länk: VUXEN BEHANDLING
  • Den här länken är för barn som varit på Fredriksdal, hjälp ditt barn att svara på frågorna! BARNENKÄT