VI SOM JOBBAR PÅ FREDRIKSDAL

På Fredriksdal finns en arbetsgrupp med blandade utbildningar och arbetslivserfarenheter, men alla har mångårig erfarenhet av socialt arbete. Vi som jobbar är utbildade socionomer, förskollärare, behandlingspedagoger, sjuksköterskor, läkare och psykologer. Tillsammans arbetar vi i team utifrån ett helhetsperspektiv kring våra inskrivna familjer.

SOCIONOMER

Det är någon av socionomerna AnnaKarin, Mats, Anna och Christina som har huvudansvaret för dig och din familj och som ni träffar för samtal regelbundet under tiden ni bor på Fredriksdal. För varje barn görs en genomförandeplan som beskriver vad vi ska arbeta med tillsammans. Utredningsansvarig socionom sammanställer utredningen till socialförvaltningen och går igenom den med dig, som förälder, innan den lämnas till socialtjänsten.

På Fredriksdal arbetar en administrativt ansvarig socionom; Klara, som tar hand om akthantering och arkivering, journalsystemet samt IT-frågor.

FADDRAR

Varje familj har två faddrar, d.v.s. personal som arbetar särskilt nära dig och din familj. De kommer att följa er här, lära känna er och vara ett stöd, samt göra observationer och delta i samtal. Tillsammans görs  ett veckoschema där exempelvis läggtider för barnen, fritidsaktiviteter och utflykter planeras. Du har samtal med faddrar och ansvarig socionom kontinuerligt för att diskutera och reflektera kring vad som fungerar bra och vad som behöver arbetas vidare med kopplat till socialtjänstens uppdrag och genomförandeplanen.

BEHANDLINGSPERSONAL

Dygnet runt finns behandlingspersonal på Fredriksdal. Vi har vaken nattpersonal. Behandlingspersonalen har olika utbildningar, t.ex. behandlingspedagog, socialpedagog, förskollärare, socionom, behandlingsassistent och undersköterska.

SJUKSKÖTERSKA

Våra sjuksköterska heter Frida. Frida har inskrivningssamtal kring din och barnens hälsa, håller kontakt med BVC, andra sjukvårdsinstanser och hjälper till i kontakten med Folktandvården om det uppstår något akut tandproblem. All medicin lämnas till sjuksköterska och förvaras inlåst i medicinskåp bl.a. av säkerhetsskäl så att inga inskrivna barn av misstag får i sig medicinen. Personal delar ut medicin både till barn och vuxna.

LÄKARE

Fredriksdals läkare och psykiater Magnus kan hjälpa dig med läkarintyg under vistelsen här och om det ingår i socialtjänstens uppdrag har du samtal med honom vilket sedan sammanställs i ett psykiatriskt utlåtande som Magnus går igenom med dig. För barn som inte är aktuella för BVC, konsulterar vi en barnläkare som gör läkarundersökningar.

PSYKOLOGER

Psykologerna Annika, Dan, Kerstin och Björn gör barn- och vuxenpsykologiska utredningar. Psykologen har samtalskontakt med dig och/eller ditt barn. I samband med utredning genomförs förutom samtal även test och observationer som utmynnar i ett psykologutlåtande. Psykologen träffar dig som förälder innan hen träffar barnet/barnen och i slutskedet går hen igenom utlåtandet med dig. Det är viktigt att barnet alltid ska känna sig trygg och därför planeras kontakterna med ditt barn i samråd med dig som förälder.

 I KÖKET

All mat  på Fredriksdal lagas av personal. På dagtid under vardagarna lagar vår kökspersonal; Fredrica och Karin maten, men på kvällar och helger gör behandlingspersonal det. Personal som lagar mat har genomgått en livsmedelhygienisk grundkurs.